08 11 2010

ZİLHİCCE AYINA GİRDİK,BOŞ GEÇİRMEYELİMZilhicce'nin ilk on günü okunması faziletli olan zikirler

Allahu zülcelal Hz. isa efendimize vahiyle Zilhicce ayının ilk on gününde okunması faziletli olan şu tesbihatları bildirmiştir:

1. zikir: "la ilahe illahu vahdehu la şerikeleh lehulmulku ve lehul hamdu yuhyi ve yumit biyedihil hayr ve huve ala kulli şey'in kadir"

"Allahtan başka hiçbir ilah yoktur, tektir, mülk ona aittir, hamd ona mahsustur, dirltir ve öldürür, tüm hayırlar onun kudret elindedir, o herşeye hakkıyla gücü yetendir"

2. zikir: "eşhedu enla ilahe illu vahdehu la şerikeleh ilahen vahiden sameden lem yettehiz sahibeten vela veleda"


"ben şahitlik ederimki tan başka ilah yoktur o tektir onun ortağı yoktur tek bir ilahtır herşey ona muhtaçtır o hiçbir şeye muhtaç değildir hiç bir eş ve çocuk edinmemiştir

3. zikir: "eşhedu la ilahe illahu vahdehu la şerikeleh lehulmulku ve lehul hamdu yuhyi ve yumit ve hüve hayyun la yemut biyedihil hayr ve huve ala kulli şey'in kadir"

"ben şahitlik ederimki Allahtan başka hiçbir ilah yoktur, tektir, mülk ona aittir, hamd ona mahsustur, dirltir ve öldürür, kendisi hiç ölmeyecek diridir tüm hayırlar onun kudret elindedir, o herşeye hakkıyla gücü yetendir"

4. zikir: "hasbiyu kefa semi'u limen de'a letse veru munteha"

"Allah yeter ve kafidir, Allah dua edenin duasını işitir, Allahtan öte varılacak hiçbir şey yoktur"5. zikir: "Allahumme lekelhamdu kema tegul ve hayran mimma negul Allahumme leke salati ve nusuki ve mahyaye ve memati ve rabbi türasi Allahümme inni eğüzü bike min azabil kabir ve min şetatilemri Allahümme inni es'elüke min hayri ma tecri bihirrihü"

ey Allahım senin buyurduğun gibi olan bizim dediklerimizdense hayırlı olan bütün hamdler sana mahsustur. Ey Allahım namazım kurbanım hayatım ölümüm sana aittir. (ben fani olduğum için) mirasım sana mahsustur. Ey Allahım kabir azabından da dağınık işlerdende sana sığınırım. Ey Allahım rüzgarın getirmekte olduğu şeylerin hayrını senden isterim"

Havariler İsa (a.s) a:

" Bu duaları okuyanın sevabı nedir?" diye sorduklarında şöyle buyurdu:

"Birincisini 100 kere okuyan kimsenin ameli gibi bir amel, o gün yer halkından hiçbirine yazılmaz. O kul, kıyamet günüen fazla hasenatın sahibi olur.


İkincisini 100 kere okuyana, Allahu Teala bir milyon hasene yazar, o kadar da günahını siler ve onun cennette on bin derecesi yükseltilir.


Üçüncüsünü 100 kere okuyana gelince; gökten yetmiş bin melek, elleri açık bir halde inerler ve bu duayı okuyanlara salat ve rahmet yağdırırlar.

Dördüncüyü 100 kere okuyanın bu duasını bir melek alıp, Rahman Tealanın huzuruna koyar. Rahman Teala o anda o duayı okuyana nazar eder. Allahu Tealanın kendisine bir defa teclli buyurduğu kişiyse asla bedbaht olmaz..


Beşincisi ise bana ait bir duadır. Onun sevabının açıklamasını yapmam için bana izin verilmemiştir.."


0
0
0
Yorum Yaz